daphne

/Daphne Hijzen

About Daphne Hijzen

This author has not yet filled in any details.
So far Daphne Hijzen has created 19 blog entries.
12 07, 2018

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019 (Rijksoverheid, 2018)

2018-07-12T09:24:53+00:00 Nieuws|0 Comments

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet het collegegeld van eerstejaars studenten vanaf het studiejaar 2018-2019. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen daarom een extra jaar korting op het collegegeld. Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060. De voorwaarden zijn hieronder beschreven en staan ook in een infographic. Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die: in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit; een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen; het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges. Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die: in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit; een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of [...]

20 06, 2018

Leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten (Scienceguide, 19 juni 2018)

2018-06-20T09:21:22+00:00 Nieuws|0 Comments

19 juni 2018 | Door het afschaffen van de basisbeurs, maar ook door het bindend studieadvies ervaren steeds meer studenten stress, waarschuwt het RIVM. OCW, bestuurders in het hoger onderwijs en de koepels moeten daarom meer aandacht geven aan studentenwelzijn, zegt het RIVM. Prestatiedruk, studiedruk, financiële druk, persoonlijke omstandigheden en het combineren van werken, studie en sociaal leven zijn voor studenten vaak oorzaak van mentale druk en psychische klachten. Zelfs studiedoping wordt steeds meer ingezet om te presteren. Studentpsychologen zien steeds meer studenten met steeds ernstiger en complexere klachten, waardoor meer jongeren worden doorverwezen naar de huisarts of geestelijke gezondheidszorg. In de Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de toekomst van de gezondheid, wordt daarom gewaarschuwd dat jongeren steeds meer stress ervaren en dat dit ervoor kan zorgen dat hun gezondheid eronder gaat lijden. Versobering van de studiefinanciering Het afschaffen van de basisbeurs in 2015 lijkt volgens het RIVM bij te dragen aan stressklachten onder jongeren. “Eén van de mogelijk verklarende factoren is de versobering van de studiefinanciering, waardoor meer jongeren een bijbaantje nodig hebben om de kosten te kunnen dekken.” Dit bijbaantje kan weer negatieve gevolgen hebben op de studieprestaties terwijl er juist steeds meer rendementsmaatregelen [...]

13 06, 2018

Kamer en minister vinden dat hbo-onderzoek beter moet (Van Heest, 7 juni 2018)

2018-06-13T09:57:54+00:00 Nieuws|0 Comments

 juni 2018 | “De positie van de lectoraten is niet zonder zorgen”, minister Van Engelshoven wil het hbo-onderzoek verstevigen. Zij deelt de zorgen van de Kamer dat het toegepast hbo-onderzoek nog te weinig ingebed is. Gisteren debatteerde de Kamer over wetenschapsbeleid. Daarbij kwam het hbo-onderzoek meermaals aan de orde. Dit kabinet reserveert €25 mln. extra voor het hbo-onderzoek, dat is veel geld, zeker omdat er op de universiteiten grote schaarste is en daar dreigt een loopgravenoorlog omdat er 10 mln. extra verdeeld moet worden over de met afstand grootste wetenschappelijke sectoren in Nederland: de gamma en alfawetenschappen. Het hbo heeft het met aanzienlijk minder onderzoekers beter getroffen. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee volgens de Kamer. Want het gaat nog zeker niet altijd goed met het onderzoek aan het hbo. Vaak staan alleen universiteiten centraal Eppo Bruins (CU) wilde bij de minister benadrukken dat wetenschapsbeleid niet vernauwd moet worden. “Bij het wetenschapsbeleid staan vaak alleen universiteiten centraal, maar wij willen voor maximale impact graag de hele keten uitlijnen. Dus ook de hogescholen en de Rijkskennisinstellingen voor onderzoek. Dus als je die maximale impact wil dan zal je niet alleen naar het ministerie van OCW moeten kijken maar ook [...]

30 05, 2018

Functiebeperking student al meenemen vanaf Studielink (ScienceGuide, 30 mei 2018)

2018-05-30T14:46:59+00:00 Nieuws|0 Comments

30 mei 2018 | LSVb, ISO en handicap + studie komen met concrete acties voor hoger onderwijsinstellingen om de stap naar het hoger onderwijs voor meer studenten met een functiebeperking mogelijk te maken. “Wij vinden dat er niet langer jaar in jaar uit geconcludeerd moet worden dat de voorlichting over en begeleiding in studeren met een beperking ondermaats is, het is tijd voor actie.” “Het is echt van belang dat studenten al in een vroeg stadium een functiebeperking aangeven. Het duurt even voordat sommige voorzieningen die kunnen helpen ter ondersteuning gereed zijn,” aldus Marian de Groot van handicap + studie. “Nu wordt de vraag pas tegen de tijd van de examens gesteld. Hiermee lopen deze studenten meteen aan het begin studievertraging op.” Brede definitie Als we het hebben over een functiebeperking  dan hebben we het over ‘elke lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis die de studievoortgang vertraagt’. De definitie van een functiebeperking omvat ook het ervaren van fobieën en depressies. Omdat er zoveel verschillende aspecten meegenomen worden in deze beschrijven kan er soms verwarring ontstaan. “Het is inderdaad een spanningsveld tussen een brede definitie van een functiebeperking en het daadwerkelijk realiseren van ondersteuning,” geeft Marian de Groot van Expertisecentrum handicap + studie aan [...]

19 04, 2018

Werkloosheid hbo-afgestudeerden voor vierde jaar op rij gedaald (Onderwijsland, 19 april 2018)

2018-04-19T13:35:11+00:00 Nieuws|0 Comments

Werkloosheid hbo-afgestudeerden voor vierde jaar op rij gedaald 19-04 09:31 | bron: Onderwijsland UTRECHT - De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. Nog maar 3,2 procent van de hbo-afgestudeerden had in 2017 geen baan. "Een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd", aldus de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwe HBO-Monitor. "Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo'ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo daarop goed aansluit", aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis (2008). Van de werkenden had maar liefst 87 procent binnen drie maanden een baan te pakken en anderhalf jaar na afstuderen heeft de helft een vaste aanstelling. Bron: ANP

10 04, 2018

Studenten kampen steeds vaker met depressie en angsten (Onderwijsland, 9 april 2018)

2018-04-10T14:29:08+00:00 Nieuws|0 Comments

ZWOLLE - Een grote groep studenten kampt met (ernstige) angst- en depressieklachten. Ook zelfmoordgedachten en burn-outs komen voor. Studenten zelf geven regelmatig aan dat de prestatiedruk hieraan de schuldige is. Een en ander blijkt uit een onderzoek onder 3134 studenten van Hogeschool Windesheim. Van die 3134 heeft een op de vijf suïcidale gedachten, ooit een poging tot zelfdoding gedaan of een plan gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Bij 453 studenten is sprake van ernstige angst- en depressieklachten. Bijna de helft van de hele onderzoeksgroep heeft die klachten overigens nauwelijks. Verder kampt een kwart met burnoutverschijnselen, zoals emotionele uitputting. Een op de dertien studenten is bovendien mantelzorger. Van de mannen drinkt ruim 88 procent te veel alcohol, van de vrouwen iets meer dan 87 procent. De meeste studenten die meededen aan de enquête wonen nog thuis (71 procent). Onderzoeker Jolien Dopmeijer stelt dat steeds meer jongeren gebukt gaan onder mentale druk. Er wordt een behoorlijk beroep gedaan op hun veerkracht. De samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken het volgens haar tot een urgent probleem dat moet worden aangepakt. Dopmeijer doet al langer onderzoek naar studenten. Ook in haar eerdere studies kwam die prestatiedruk steeds naar voren. [...]

5 04, 2018

Minister overweegt de wet te wijzigen over verengelsing (ScienceGuide, 4 april 2018)

2018-04-05T08:47:58+00:00 Nieuws|0 Comments

4 april 2018 | Ingrid van Engelshoven overweegt om het wetsartikel over de voertaal van het hoger onderwijs aan te passen aan de nieuwe tijd. Ook wil zij dat Nederlandse studenten voorrang krijgen bij numerus fixus studies, maar weet nog niet hoe ze dat wil gaan regelen. De Kamer had zichtbaar zin in het debat over Nederlands en Engels in het hoger onderwijs. Iedereen behalve D66, die wilde later met de minister in debat wanneer haar nieuwe visie over internationalisering af zou zijn. Het debat verliep zo nu en dan moeizaam en leidde soms tot stemverheffingen van de minister over de bijdragen van Kamerleden sprak als “broodje-aapverhalen”. Concreet kon zij nog niets toezeggen en verwees naar haar nieuwe visie die over twee maanden verschijnt. Wel gaf de minister toe dat zij worstelt met de vraag dat Nederlandse studenten geweerd kunnen worden door buitenlandse studenten bij numerus fixus studies. Ook gaf zij aan het wetsartikel over de voertaal van het hoger onderwijs te willen wijzigen op het gebied van de verengelsing omdat deze niet meer van deze tijd is. Hoe ziet dat toezien eruit? Zihni Özdil van GroenLinks wilde weten hoe de minister het regeerakkoord gaat uitvoeren waarin staat dat de [...]

28 03, 2018

Actieplan om depressies bij studenten bespreekbaar te maken (van Heest in Scienceguide, 28 maart 2018)

2018-03-28T09:01:30+00:00 Nieuws|0 Comments

28 maart 2018 | Het ISO en de LSVb roepen het hoger onderwijs op om studentenwelzijn vast onderdeel te maken van het instellingsbeleid. Dit staat in een actieplan om depressies onder studenten bespreekbaar te maken. Begin april wordt er samen met een groot aantal welzijnsorganisaties en de studentenbonden ISO en LSVb een actieplan gepresenteerd dat depressies onder studenten bespreekbaar moet maken. Daarbij zijn een breed scala aan welzijnsorganisaties betrokken. Van het Trimbos instituut, tot aan Zelfmoordpreventie 113, en ook de hogescholen Windesheim, Inholland en de studentenartsen van de UvA en HvA. Steeds meer studenten gaan gebukt onder mentale druk en er wordt een stevig beroep gedaan op hun veerkracht. Uit recent onderzoek van Hogeschool Windesheim blijkt dat 62% van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk ervaren. En uit ander onderzoek van verschillende hogescholen en universiteiten blijkt dat studenten steeds vaker te lijden hebben onder depressieve gevoelens, toenemende stress, angst en burn-outklachten. Verminder stigma op depressie De nota komt met vijf aanbevelingen waar het hoger onderwijs aan kan werken om tot betere studieomstandigheden te komen. Waaronder het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en het verminderen van stigma’s rondom depressies onder studenten. Het uiteindelijke plan van deze nota is om een ‘landelijk Partnership Studentenwelzijn’ in [...]

20 03, 2018

Halvering collegegeld trekt moeilijk te bereiken student niet over streep (NOS, 19 maart 2018)

2018-03-20T10:17:20+00:00 Nieuws|0 Comments

Het plan van de regering om het collegegeld van alle eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs te halveren, helpt niet om moeilijk te bereiken doelgroepen aan het studeren te krijgen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel. Het financiële voordeel voor studenten is beperkt, schrijft de Raad van State. De halvering van een jaar collegegeld, en in het geval van een lerarenopleidingen twee jaar collegegeld, scheelt respectievelijk 1030 en 2060 euro. Dat valt volgens de Raad van State in het niet bij de 58.500 euro die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding aan een universiteit of hogeschool. De Raad van State vraagt zich bovendien af waarom het collegegeld voor álle studenten wordt verlaagd, terwijl studiekosten alleen voor specifieke doelgroepen een drempel vormen. Het grootste deel van de kosten die de verlaging van het collegegeld met zich meebrengt, wordt gemaakt voor studenten die toch al zouden gaan studeren. De overheid kan dat geld volgens de Raad van State beter gebruiken voor die moeilijker te bereiken doelgroepen. Ook is het volgens de Raad van State niet gezegd dat meer mensen de lerarenopleiding gaan volgen als het collegegeld lager wordt. Het lerarentekort wordt niet alleen veroorzaakt [...]

23 02, 2018

Hbo-deeltijdstudies klimmen uit het dal (Hoger Onderwijs Persbureau, 19 februari 2018)

2018-02-23T09:27:14+00:00 Nieuws|0 Comments

Voor het tweede jaar op rij trekken de hbo-deeltijdopleidingen meer studenten. Ze zijn nog niet op het niveau van tien jaar geleden, maar de vooruitzichten lijken weer goed. Ook bij Avans is de instroom flink toegenomen. Naast je baan een deeltijdstudie volgen? Steeds minder mensen deden het: in tien jaar tijd halveerde de instroom tot zo’n negenduizend eerstejaars in 2014. De kosten voor een ‘tweede studie’ en de dreiging van een ‘langstudeerboete’ leken deze opleidingen de das om te doen. Weg omhoog Inmiddels hebben ze de weg omhoog weer gevonden, maar dat ging niet vanzelf. “We hebben een bewuste keuze gemaakt”, zegt Dick Sweitser van Saxion Parttime School. De instroom bij zijn deeltijdopleidingen groeide dit jaar het hardst van allemaal, met bijna dertig procent. Het geheim is volgens Sweitser dat je op een nieuwe manier naar opleiden gaat kijken. “Je kunt het bestaande onderwijs niet zomaar opnieuw verpakken als deeltijd. Je moet kijken wat precies de vraag is van werkenden en hun werkgevers. We bieden herkenbare modules waar de studenten meteen iets aan hebben in hun werk.” Die modules kunnen ze ‘stapelen’ tot ze een diploma behalen. Ook houdt de hogeschool er beter rekening mee dat de deeltijder zijn [...]