daphne

Home/Daphne Hijzen

Over Daphne Hijzen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Daphne Hijzen has created 36 blog entries.
5 11, 2020

2020-11-05T13:11:23+01:00Blog|0 Reacties

-Als ik mijn laptop dicht doe, bestaat mijn studie niet- Deze uitspraak deed een van de studenten die ik begeleid bij het verbeteren van haar studievaardigheden en het verminderen van faalangst. Zij doelde hiermee op de grote moeite die zij nu heeft om zich te motiveren haar voor studie. Het gemis aan verbondenheid met docenten en medestudenten, aan het gevoel gezien en gehoord te worden is bij haar zo ontzettend groot, dat dit haar min of meer bevriest. Deze ‘halve lockdown’ treft haar harder dan de intelligente lockdown van het voorjaar. Waar zij toen dacht dat het tijdelijk zou zijn, het haar zelfs een goed gevoel gaf om door afstand te nemen bij te dragen aan het ‘verslaan’ van het virus, voelt zij zich nu overvallen door een gevoel van uitzichtloosheid. Zorgen over de gezondheid van haar dierbaren en vragen als ‘hoe lang gaat dit nog duren’, ‘wat betekent dit voor de rest van mijn studie’, ‘wat betekent dit voor mijn toekomst’ verlammen haar nu. Haar studie lijkt iets van ver en een abstract gegeven. Om gemotiveerd te zijn zouden, bezien vanuit de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (1985; 2000), de drie psychologische basisbehoeften van de mens in balans [...]

30 09, 2020

De weg naar inclusie: samenwerken met studenten met een functiebeperking (IJzereef, Cairo & de Kloet in Scienceguide 30 september 2020)

2020-09-30T15:14:34+02:00Nieuws|0 Reacties

Studenten met een functiebeperking zijn krachtige mensen. Net als alle andere studenten willen zij een prettige studententijd en een diploma voor een goede toekomst. Zij moeten echter veel moeilijkheden overwinnen. In het HBO heeft zo’n 30% van de studenten een functiebeperking  , zo blijkt uit landelijk onderzoek. Daarvan wordt 10% ernstig belemmerd in het studeren en 20% staakt de studie voortijdig (ECIO, 2018): dit is vaker dan studenten zonder functiebeperking. De verschillende voorzieningen en regelingen  die bestaan vanuit de Wet Gelijke Behandeling (Rijksoverheid, 2020)  en de wet studiefinanciering (Rijksoverheid 2020)  helpen niet genoeg. Als het hoger onderwijs inclusief werken in haar onderwijs, gebouw en organisatie tot gewoonte maakt, dan zal een functiebeperking studenten minimaal belemmeren. Sinds de nieuwe voorwaarden van de participatiewet van 2015 (Rijksoverheid, 2018, 2019)  en de verminderde toegankelijkheid van de Wajong wordt er meer maatschappelijke deelname verwacht van studenten met een functiebeperking. Zij zullen vaker dan voorheen een zelfstandig bestaan op moeten bouwen, waarbij een studie de kans vergroot op (beter) betaald werk. Zij moeten dus studeren, een baan zoeken en inkomsten genereren, maar het blijkt dat dat niet voor iedereen met een functiebeperking haalbaar is. Deze studenten hebben vaker problemen met het studeren, de studie af te maken en met [...]

5 02, 2020

Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie (door Frans van Heest in ScienceGuide, 5 februari 2020)

2020-02-05T11:55:02+01:00Nieuws|0 Reacties

5 februari 2020 | Opleidingen moeten studenten beter voorlichten over de gevaren van ADHD-medicatie die wordt gebruikt om de studieprestaties te verbeteren. Hiervoor waarschuwen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Door de toegenomen prestatiedruk in het hoger onderwijs nemen steeds meer studenten ADHD-medicatie. Ook studenten die niet gediagnostiseerd zijn met ADHD gebruiken medicijnen die ze ofwel voorgeschreven krijgen van bijvoorbeeld hun huisarts, of kopen op de zwarte markt. Opleidingen in het hoger onderwijs moeten studenten beter voorlichten over de mogelijke gevaren. Zo kan het medicijngebruik hartklachten veroorzaken, alcoholmisbruik in de hand werken, en kunnen studenten er afhankelijk van worden. Ook zouden opleidingen volgens de onderzoekers meer aandacht moeten besteden aan timemanagement. Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van ADHD-medicatie onder studenten. Een groeiend aantal studenten in het hoger onderwijs misbruikt methylfenidaat ter verbetering van academische prestaties, zonder medische indicatie. Methylfenidaat is nauw verwant aan amfetamine,  en is de werkzame stof in veel ADHD-medicatie (waaronder Ritalin, Medikinet, Concerta). Toegenomen prestatiedruk Mogelijke oorzaken voor de stijging van het gebruik bij studenten zijn de toegenomen prestatiedruk, het grotere aantal afleidingen door bijvoorbeeld social media, medicalisering van ADHD en een veranderde houding ten opzichte van middelengebruik. “Je bent [...]

29 01, 2020

Alle studenten in het hoger onderwijs zouden een diploma kunnen halen (Van Heest in ScienceGuide, 29 januari 2020)

2020-01-29T13:35:14+01:00Nieuws|0 Reacties

29 januari 2020 | Je moet bij studenten kijken wat ze kunnen in plaats van te kijken wat ze niet kunnen. Dat voorkomt dat studenten uitstelgedrag vertonen en ook uitvallen, zegt VU-promovendus Lennart Visser. Lennart Visser, docent van de lerarenopleiding aan de Driestar Hogeschool in Gouda, deed promotieonderzoek naar uitstelgedrag onder studenten. Onlangs promoveerde hij op de Vrije Universiteit op zijn onderzoek dat hij deed naar het studiegedrag van eerstejaars pabo studenten. Zijn stelling is dat alle studenten in het hoger onderwijs in principe hun diploma kunnen halen, als zij maar de goede begeleiding krijgen. Visser stelde tijdens zijn promotie dat uitstelgedrag bij studenten een probleem is waar een groot deel van de studenten hinder van ondervindt. “Uitstelgedrag is voor veel mensen een bekend onderwerp. 20% tot 50% van de studenten heeft last van uitstelgedrag in een dusdanige mate dat het ook een negatieve invloed op hen heeft. Zij stellen studieactiviteiten uit of stoppen er voortijdig mee, in plaats van dat zij hard aan het werk moeten gaan. Zij gaan dan vaak dingen doen die aantrekkelijker zijn dan het studeren zelf.” Studenten hebben een vergrote kans op depressie Dit uitstelgedrag kan ertoe leiden dat studenten falen in hun studie, zo [...]

15 01, 2020

Koppel studentenwelzijn altijd aan kosten, pas dan komt er aandacht voor (van Heest in ScienceGuide, 15-01-2020)

2020-01-15T10:10:35+01:00Nieuws|0 Reacties

15 januari 2020 | Binnen een instelling komt er pas aandacht voor studentenwelzijn als het gekoppeld wordt aan de (misgelopen) inkomsten. Dit zegt Jolien Dopmeijer, onderzoeker van Windesheim die al lang onderzoek doet naar studentenwelzijn. In Utrecht werd onlangs een bijeenkomst georganiseerd over studentenwelzijn. Dit in het kader van een groot landelijk onderzoek in samenwerking met het RIVM en het Trimbosinstituut. Dit onderzoek moet later dit jaar afgerond zijn en moet eens en voor altijd duidelijk maken hoe het nu staat met het welzijn van studenten. In het debatcentrum Domstad gingen betrokkenen met elkaar in discussie over dit vraagstuk. Toch zijn er ook wel zorgen: gaat een landelijk onderzoek naar studentenwelzijn niet leiden tot benchmarking en dus ook negatieve media-aandacht? Dit leeft heel erg onder studenten Bas Litjens, bestuurder van het ISO, ziet dat dit onderwerp de afgelopen jaren enorm aan belangstelling heeft gewonnen  onder zijn achterban. “Wij zijn ooit begonnen met studentenwelzijn, omdat dat dat echt een vraag was vanuit de student. Elke keer als onze achterban bij ons langskomt, wordt gevraagd: ‘hoe gaat het nu met studentenwelzijn? Wat gebeurt er op landelijk niveau, wat gebeurt er op andere instellingen?’” Litjens roept de instellingen op zich ervan [...]

20 11, 2019

Hogescholen denken na over alternatief voor bsa (Van Heest in ScienceGuide- 20 november 2019)

2019-11-20T11:07:37+01:00Nieuws|0 Reacties

Hogescholen zoeken naar een alternatief voor het bsa. Inholland twijfelt nog aan de effectiviteit van een dergelijke maatregel. Onder de titel ‘Geen pils, maar Prozac’ organiseerde het ISO samen met de Balie een debat over stress onder studenten. Politici, bestuurders, onderzoekers en studenten gingen met elkaar in gesprek over hoe de toegenomen stress onder studenten verlicht kan worden. Twee belangrijke onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen waren het leenstelsel en het bindend studieadvies, waar een aantal hogescholen mee wil stoppen. Maar ook de taal is belangrijk. Trudy Dehue, emeritus hoogleraar Wetenschapstheorie en -geschiedenis stoort zich vooral aan het feit dat studenten als lui worden afgeschilderd en dat de oudere generatie vaak nog over hun studietijd spreekt in termen van lang leve de vrijheid. “Wij moeten stoppen met verhalen zoals die van Jan Paternotte (D66): ‘ik heb nog zoveel jaar over mijn studie gedaan, hahaha.’ Koester die tijden!” Onderzoeker van Windesheim Hogeschool Jolien Dopmeijer, die al een aantal jaar onderzoek doet naar stress onder studenten, mocht de laatste stand van zaken uitleggen rondom stress bij studenten. “Het is een onderzoek dat wij inmiddels 6 keer hebben gedaan de afgelopen 6 jaar. Ik kan dus over heel veel jaar iets [...]

2 09, 2019

Jongere voelt van alle kanten druk (Pelgrim, NRC.nl, 29 augustus 2019)

2019-09-02T09:51:29+02:00Nieuws|0 Reacties

SER-Rapport Studiedruk, baanonzekerheid, geen betaalbaar eigen huis en stress. Anno 2019 heeft de Nederlandse jongere het moeilijk, zo blijkt uit een SER-rapport dat mede is opgesteld door jongerenorganisaties. Uit huis gaan en kinderen krijgen wordt steeds vaker uitgesteld. De jongere van vandaag heeft het gevoel geen tijd te mogen verliezen. Daarmee worstelde Floor Brands (21) ook toen ze als scholier een studie moest kiezen. „Vroeger was ik nog gerustgesteld door wat mijn tante vertelde”, zegt Brands. „Zij had vijf opleidingen gedaan, die allemaal niet bevielen. Toch kreeg ze uiteindelijk een superleuke baan.” Maar de tante van Floor kreeg nog een ‘basisbeurs’ van de overheid. Sinds 2015 moeten studenten geld lenen via het sociaal leenstelsel. Wie niet in één keer de juiste keuze maakt, is langer aan het studeren en bouwt dus een grotere studieschuld op. Brands: „Toen ik zelf een studiekeuze moest maken, dacht ik: shit, ik moet nu wel goed kiezen, want ik wil geen tijd en geld verspillen.” Floor Brands is voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) en studeert journalistiek in Utrecht. Samen met acht andere jongerenorganisaties schreef ze mee aan een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de kansen en belemmeringen die jongeren tegenkomen op hun [...]

2 09, 2019

“Studenten met psychische problemen zijn er altijd geweest” (Tim Cardol, ScienceGuide, 2 september 2019)

2019-09-02T09:31:40+02:00Nieuws|0 Reacties

2 september 2019 | Lies Korevaar (Hanzehogeschool) werd in juni van dit jaar door het ISO en ScienceGuide uitgeroepen tot Lector van het Jaar. Hij benadrukt de complexiteit van de problematiek. “Je moet natuurlijk maatwerk bieden, maar er zitten ook wel een aantal collectieve aspecten aan dit vraagstuk.” Zijn uitverkiezing leidde tot veel reacties, zowel binnen de hogeschool als daarbuiten, vertelt Korevaar. “Ik merk dat er meer aandacht is van andere hogescholen. Ik heb al contact gehad met NHL Stenden en Windesheim. Er is ook meer belangstelling voor de trainingen die we geven in samenwerking met Handicap + Studie.” Ook het ISO zelf zocht contact met Korevaar om meer informatie te krijgen over het onderzoek dat de lector doet op de Hanzehogeschool. “Ik vond het mooi om te merken dat ze daar echt wilden weten hoe het nu precies zit en daar ook meer mee willen gaan doen.” Definities zijn cruciaal Voor Korevaar is het nu zaak om nog beter in beeld te krijgen hoe het nu precies zit met het studentenwelzijn van studenten in Nederland. “Er zijn verschillende rapporten verschenen die verschillende uitkomsten laten zien. Het ene onderzoek stelt dat slechts tien procent van de studenten burn-out klachten heeft, [...]

10 07, 2019

“Lang studerende studenten hebben last van stigma” (Andreoli in ScienceGuide, 8 juli 2019)

2019-07-10T10:23:41+02:00Nieuws|0 Reacties

8 juli 2019 | Als studenten studievertraging oplopen, ervaren zij vaak meerdere obstakels om de studie alsnog af te ronden. Andere verplichtingen staan in de weg, ze raken geïsoleerd en hebben weinig zelfvertrouwen. Hester Brauer van de Haagse Hogeschool ontwikkelde een programma voor hen. Wat blijkt: gemeenschapszin helpt. Voor Hester Brauer haar presentatie voor de Onderwijs Researchdagen 2019 begint, vraagt ze haar toehoorders allemaal te gaan staan. “Ik wil jullie vragen te gaan zitten als je ooit vertraagd bent in het basisonderwijs.” Iemand gaat zitten. “Willen dan nu de mensen gaan zitten die de middelbare school niet nominaal doorlopen hebben?” Nog een paar mensen gaat zitten. “En dan nu het vervolgonderwijs: als je dat nominaal doorlopen hebt, mag je blijven staan.” Flink geroezemoes: “Maar wat is nominaal? Dat was in onze tijd heel anders.” Brauer verduidelijkt: “Ik heb het even over hoe we er nu tegenaan kijken. Ons management vindt dat je binnen vier jaar je hbo-opleiding af moet ronden.” – “Dan moet ik toch zitten denk ik”. Twee mensen staan nog. “Degenen die staan: gefeliciteerd. De mensen die zitten: ik durf wel de aanname te doen dat jullie redelijk goed terecht zijn gekomen. Eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo [...]

5 06, 2019

Gelijkmatiger verdeling studielast in strijd tegen stress (van Heest, 2019)

2019-06-05T10:11:40+02:00Nieuws|0 Reacties

5 juni 2019 | Stress, depressie en angst zijn de meest genoemde klachten van meer dan 40% van de Inholland-studenten, zo blijkt uit onderzoek van het lectoraat studiesucces. Dikwijls hebben de gevoelens van stress of uitputting ook invloed op de mate waarin studenten hun dagelijkse (studie)activiteiten kunnen uitvoeren. Welke stappen kunnen instellingen treffen in de strijd tegen (studie)stress? Uit een nieuwe studie van Inholland uitgevoerd onder de eigen studenten blijkt dat zij vaak te kampen hebben met stress en depressieve klachten. De Inholland-studenten zouden meer begeleiding willen vanuit de hogeschool tegen deze stressklachten. Het onderzoek Studentenwelzijn is uitgevoerd door het lectoraat Studiesucces onder leiding van Lector Rutger Kappe en Nikkie Gubbels, in samenwerking met verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland. In de onderzoeksresultaten is een paradox te zien, zeggen de onderzoekers. Enerzijds vinden studenten zichzelf gezond, geven zij aan een gezonde levensstijl te hanteren en is een groot deel van de studenten bevlogen. Anderzijds geven studenten aan veel stress te ervaren en heeft ruim 14% van de studenten een vergroot risico op een burn-out. Bijna de helft van de studenten geeft aan psychische klachten te hebben, waarbij stress, depressie en angst de meest genoemde klachten zijn. Bijdragen aan wetenschappelijke kennis Het doel [...]

Go to Top