About Daphne Hijzen

This author has not yet filled in any details.
So far Daphne Hijzen has created 30 blog entries.
2 09, 2019

Jongere voelt van alle kanten druk (Pelgrim, NRC.nl, 29 augustus 2019)

2019-09-02T09:51:29+02:00Nieuws|0 Comments

SER-Rapport Studiedruk, baanonzekerheid, geen betaalbaar eigen huis en stress. Anno 2019 heeft de Nederlandse jongere het moeilijk, zo blijkt uit een SER-rapport dat mede is opgesteld door jongerenorganisaties. Uit huis gaan en kinderen krijgen wordt steeds vaker uitgesteld. De jongere van vandaag heeft het gevoel geen tijd te mogen verliezen. Daarmee worstelde Floor Brands (21) ook toen ze als scholier een studie moest kiezen. „Vroeger was ik nog gerustgesteld door wat mijn tante vertelde”, zegt Brands. „Zij had vijf opleidingen gedaan, die allemaal niet bevielen. Toch kreeg ze uiteindelijk een superleuke baan.” Maar de tante van Floor kreeg nog een ‘basisbeurs’ van de overheid. Sinds 2015 moeten studenten geld lenen via het sociaal leenstelsel. Wie niet in één keer de juiste keuze maakt, is langer aan het studeren en bouwt dus een grotere studieschuld op. Brands: „Toen ik zelf een studiekeuze moest maken, dacht ik: shit, ik moet nu wel goed kiezen, want ik wil geen tijd en geld verspillen.” Floor Brands is voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR) en studeert journalistiek in Utrecht. Samen met acht andere jongerenorganisaties schreef ze mee aan een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de kansen en belemmeringen die jongeren tegenkomen op hun [...]

2 09, 2019

“Studenten met psychische problemen zijn er altijd geweest” (Tim Cardol, ScienceGuide, 2 september 2019)

2019-09-02T09:31:40+02:00Nieuws|0 Comments

2 september 2019 | Lies Korevaar (Hanzehogeschool) werd in juni van dit jaar door het ISO en ScienceGuide uitgeroepen tot Lector van het Jaar. Hij benadrukt de complexiteit van de problematiek. “Je moet natuurlijk maatwerk bieden, maar er zitten ook wel een aantal collectieve aspecten aan dit vraagstuk.” Zijn uitverkiezing leidde tot veel reacties, zowel binnen de hogeschool als daarbuiten, vertelt Korevaar. “Ik merk dat er meer aandacht is van andere hogescholen. Ik heb al contact gehad met NHL Stenden en Windesheim. Er is ook meer belangstelling voor de trainingen die we geven in samenwerking met Handicap + Studie.” Ook het ISO zelf zocht contact met Korevaar om meer informatie te krijgen over het onderzoek dat de lector doet op de Hanzehogeschool. “Ik vond het mooi om te merken dat ze daar echt wilden weten hoe het nu precies zit en daar ook meer mee willen gaan doen.” Definities zijn cruciaal Voor Korevaar is het nu zaak om nog beter in beeld te krijgen hoe het nu precies zit met het studentenwelzijn van studenten in Nederland. “Er zijn verschillende rapporten verschenen die verschillende uitkomsten laten zien. Het ene onderzoek stelt dat slechts tien procent van de studenten burn-out klachten heeft, [...]

10 07, 2019

“Lang studerende studenten hebben last van stigma” (Andreoli in ScienceGuide, 8 juli 2019)

2019-07-10T10:23:41+02:00Nieuws|0 Comments

8 juli 2019 | Als studenten studievertraging oplopen, ervaren zij vaak meerdere obstakels om de studie alsnog af te ronden. Andere verplichtingen staan in de weg, ze raken geïsoleerd en hebben weinig zelfvertrouwen. Hester Brauer van de Haagse Hogeschool ontwikkelde een programma voor hen. Wat blijkt: gemeenschapszin helpt. Voor Hester Brauer haar presentatie voor de Onderwijs Researchdagen 2019 begint, vraagt ze haar toehoorders allemaal te gaan staan. “Ik wil jullie vragen te gaan zitten als je ooit vertraagd bent in het basisonderwijs.” Iemand gaat zitten. “Willen dan nu de mensen gaan zitten die de middelbare school niet nominaal doorlopen hebben?” Nog een paar mensen gaat zitten. “En dan nu het vervolgonderwijs: als je dat nominaal doorlopen hebt, mag je blijven staan.” Flink geroezemoes: “Maar wat is nominaal? Dat was in onze tijd heel anders.” Brauer verduidelijkt: “Ik heb het even over hoe we er nu tegenaan kijken. Ons management vindt dat je binnen vier jaar je hbo-opleiding af moet ronden.” – “Dan moet ik toch zitten denk ik”. Twee mensen staan nog. “Degenen die staan: gefeliciteerd. De mensen die zitten: ik durf wel de aanname te doen dat jullie redelijk goed terecht zijn gekomen. Eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet zo [...]

5 06, 2019

Gelijkmatiger verdeling studielast in strijd tegen stress (van Heest, 2019)

2019-06-05T10:11:40+02:00Nieuws|0 Comments

5 juni 2019 | Stress, depressie en angst zijn de meest genoemde klachten van meer dan 40% van de Inholland-studenten, zo blijkt uit onderzoek van het lectoraat studiesucces. Dikwijls hebben de gevoelens van stress of uitputting ook invloed op de mate waarin studenten hun dagelijkse (studie)activiteiten kunnen uitvoeren. Welke stappen kunnen instellingen treffen in de strijd tegen (studie)stress? Uit een nieuwe studie van Inholland uitgevoerd onder de eigen studenten blijkt dat zij vaak te kampen hebben met stress en depressieve klachten. De Inholland-studenten zouden meer begeleiding willen vanuit de hogeschool tegen deze stressklachten. Het onderzoek Studentenwelzijn is uitgevoerd door het lectoraat Studiesucces onder leiding van Lector Rutger Kappe en Nikkie Gubbels, in samenwerking met verschillende opleidingen van Hogeschool Inholland. In de onderzoeksresultaten is een paradox te zien, zeggen de onderzoekers. Enerzijds vinden studenten zichzelf gezond, geven zij aan een gezonde levensstijl te hanteren en is een groot deel van de studenten bevlogen. Anderzijds geven studenten aan veel stress te ervaren en heeft ruim 14% van de studenten een vergroot risico op een burn-out. Bijna de helft van de studenten geeft aan psychische klachten te hebben, waarbij stress, depressie en angst de meest genoemde klachten zijn. Bijdragen aan wetenschappelijke kennis Het doel [...]

13 05, 2019

Twintigers studeren langer en hebben minder snel vaste baan dan in 2008 (NU.nl, mei 2019)

2019-05-13T15:43:41+02:00Nieuws|0 Comments

Twintigers bereiken tegenwoordig bepaalde mijlpalen op een later moment in hun leven dan tien jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo krijgen ze op latere leeftijd een vaste baan, een woning en studeren ze langer. Vooral de leeftijd waarop twintigers een vaste baan krijgen verschilt veel met tien jaar terug. Zo had in 2018 de helft van de 27-jarigen vast werk. Tien jaar daarvoor had de helft van de destijds twintigers al op 24-jarige leeftijd een vaste baan. Volgens het CBS hebben twintigers vandaag de dag te maken met een arbeidsmarkt waar flexibele contracten steeds meer voorkomen. Daarnaast volgen twintigers van nu ook langer onderwijs dan tien jaar terug. In 2008 ging meer dan de helft van de 23-jarigen niet meer naar school. In 2018 was dit bij de helft van de twintigers het geval op 24-jarige leeftijd. Volgens het CBS volgen meer twintigers hoger onderwijs, waardoor ze langer studeren. Twintigers minder snel een koopwoning en later uit huis Ook bezitten twintigers volgens het CBS steeds minder vaak een eigen koopwoning. In 2017 bezat de helft van de 28-jarigen een koopwoning, terwijl in 2008 50 procent van de twintigjarigen al op 26-jarige [...]

10 04, 2019

Recordaantal inschrijvingen bij hbo-opleidingen voor collegejaar 2018-2019 (NU.nl, 1 februari 2019)

2019-04-10T15:17:31+02:00Nieuws|0 Comments

De instroom van studenten in het hbo is nog nooit zo hoog geweest als voor het collegejaar 2018-2019, meldt de Vereniging Hogescholen. Het aantal nieuwkomers nam met 3,4 procent toe tot 110.307. De groei van het aantal eerstejaars is in bijna alle sectoren van het hbo te zien zowel bij voltijd, deeltijd als duaal. De deeltijdstudies worden steeds flexibeler. De grootste toename was bij de pabo, de opleiding tot leerkracht op basisscholen. Daar meldden 4.755 studenten zich aan, 10,2 procent meer dan vorig jaar. Volgens de Vereniging Hogescholen was het aantal dertigplussers opvallend hoog. De instroom in de sector gezondheidszorg, waar ook dringend behoefte aan mensen is, is in vier jaar tijd met maar liefst 27 procent toegenomen. Het afgelopen jaar waren er 13.034 nieuwkomers. Er staan in het lopende studiejaar in totaal 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Na het studiejaar 2017-2018 werden er 76.405 diploma’s afgegeven. Ook stijging bij universiteiten De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldde vrijdag dat dit collegejaar 291.277 studenten aan Nederlandse universiteiten studeren. Dat is 5,3 procent meer dan vorig jaar. "Deze groei is positief voor Nederland als kennissamenleving, maar plaatst ons als universiteiten voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om werkdruk en [...]

28 11, 2018

Leenstelsel en bsa leiden tot depressies bij studenten (van Heest, ScienceGuide 28 november)

2018-11-28T10:11:28+02:00Nieuws|0 Comments

28 november 2018 | Hoe ga je om met toenemende suïciderisico’s en psychische klachten bij studenten? “We moeten als hoger onderwijs een warm nest zijn voor deze jongens en meiden,” zegt Kees Boele (HAN). Hoewel er nog geen groot landelijk onderzoek is, blijkt uit onderzoeken op verschillende hogescholen en universiteiten dat het probleem van psychische klachten bij studenten aanzienlijk is. In Utrecht werd onlangs een studiemiddag georganiseerd over dit thema. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een student die aangeeft dat hij het leven niet meer ziet zitten? Op Hogeschool Windesheim blijkt namelijk dat 1 op de 5 studenten te maken heeft met een suïciderisico. Het bindend studieadvies en het leenstelsel worden door onderzoekers van hogescholen en universiteiten tijdens de bijeenkomst veelvuldig aangewezen als oorzaken. Hoger onderwijs moet een warm nest zijn Voorzitter van de HAN, Kees Boele ziet dat het bij zijn collega-bestuurders een onderwerp is waar nog maar weinig aandacht voor is. Bij de buren van de Radboud universiteit werd in 2017 vastgesteld dat er een groot risico op psychische klachten heerst, iets waar Boele zich al eerder over uitliet dit jaar. Boele stelt dat het hoger onderwijs een warm nest moet zijn voor deze studenten. De eerste spreker [...]

8 11, 2018

Het bsa: Waar zijn we nou helemaal mee bezig? (Profielen, 7 November 2018)

2018-11-08T11:11:07+02:00Nieuws|0 Comments

In 2017 kregen 2.329 HR-studenten een negatief bindend studieadvies. Zij moesten hun opleiding verlaten. Wat er met studenten gebeurt ná het bsa is onontgonnen terrein, terwijl ons dat juist iets kan leren over de effectiviteit van het bsa, stellen onderzoekers van de VU. Het bindend studieadvies is een enorm ding. Niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten, het ondersteunend personeel en voor de instelling als geheel. In de Keuzegids bijvoorbeeld bepalen rendementscijfers van het eerste studiejaar voor een deel hoe een universiteit of hogeschool het doet in de ranglijst. Het bindend studieadvies werd in 1998 opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling ervan was een eventuele ongeschiktheid voor de opleiding vroeg vast te stellen, zodat de student snel de switch kan maken naar een opleiding die wel bij hem en zijn capaciteiten past. ‘Een effectieve herverdeling van studenten over opleidingen’ noemt onderzoeker Chris van Klaveren dat. Samen met Ilja Cornelisz, Rolf van der Velden en Inge de Wolf publiceerde hij dit najaar een onderzoek naar de effectiviteit van het bsa. Geschikt/niet geschikt Van Klaveren: ‘Er worden door onderwijsinstellingen verschillende doelstellingen van het bsa geformuleerd. Zo wordt het bijvoorbeeld ook wel als een [...]

19 09, 2018

Wat weten we nu écht over het bindend studieadvies? (bron: redactie ScienceGuide)

2018-09-19T09:14:32+02:00Nieuws|0 Comments

12 september 2018 | Ruim een week na de aankondiging van minister Van Engelshoven dat zij het bindend studieadvies wil gaan beperken heerst er in de sector nog altijd ongeloof en ongenoegen over het voornemen en de communicatie erover. De plotselinge aankondiging geeft wel aanleiding tot reflectie: wat weten we nu eigenlijk zeker over de effecten van het bindend studieadvies? Op de dag van de traditionele academische jaaropening verraste minister van OCW Ingrid van Engelshoven de hoger onderwijssector met het voornemen het bindend studieadvies (bsa) vanaf 2020 in te perken tot 40 EC. Een aankondiging die zowel lof als felle kritiek losmaakte in een sector waar al meer dan een decennium gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Autonomie van de instelling? Kon het voorstel van OCW dat Van Engelshoven maandag op bezoek bij de Tilburg University presenteerde bij sommige Kamerleden en bij de studentenbonden nog op positieve reacties rekenen, onder ho-bestuurders is men kritisch. Het voorstel doet volgens sommige van hen een forse inbreuk op de autonomie van instellingen en wordt veelal als tegenstrijdig ervaren met de eerdere nadruk vanuit OCW op studiesucces en –rendement. “Ik weet niet hoe ze dit wil gaan regelen,” vraagt Henk Pijlman, voorzitter van de Hanzehogeschool, zich af “en het [...]

19 09, 2018

Hoger onderwijs moet bloeden voor eigen succes (Frans van Heest, ScienceGuide 19 september)

2018-09-19T09:09:32+02:00Nieuws|0 Comments

19 september 2018 | Bovenop de bestaande doelmatigheidskorting wordt er vanaf volgend jaar nog eens een extra bezuiniging van €19,5 miljoen uitgestort over het hoger onderwijs. Tegelijkertijd levert het leenstelsel minder op dan verwacht. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het hbo en wo nog meer moeten bezuinigen in 2019 dan aanvankelijk was begroot. Na het ‘gat van Asscher’, zoals het door D66 werd gespind is er nu het gat ‘Engelshoven-Slob.’ Dat gat wordt alleen maar groter en daarom moet het hbo en wo volgend jaar €19,5 mln. extra inleveren op de lumpsumbekostiging. Dit bedrag komt dus boven op de inmiddels bekende €183 mln. van de doelmatigheidskorting van Rutte III voor het hele onderwijs. Specifiek houdt deze nieuwe bezuiniging in dat het hbo niet €9 mln. maar €17 mln. moet bezuinigen in 2019 en bij het wo stijgt door deze maatregel van het kabinet de korting van €13 mln. naar €24,5 mln. Dat er nu expliciet is gekozen om de extra korting terug te laten slaan op de begroting van het hoger onderwijs en niet meer op de hele onderwijssector is opvallend. Voor het eerst moet namelijk alleen het hoger onderwijs bloeden voor dit gat. Studiesucces doet het ho de das [...]