daphne

/Daphne Hijzen

About Daphne Hijzen

This author has not yet filled in any details.
So far Daphne Hijzen has created 26 blog entries.
13 05, 2019

Twintigers studeren langer en hebben minder snel vaste baan dan in 2008 (NU.nl, mei 2019)

2019-05-13T15:43:41+02:00Nieuws|0 Comments

Twintigers bereiken tegenwoordig bepaalde mijlpalen op een later moment in hun leven dan tien jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo krijgen ze op latere leeftijd een vaste baan, een woning en studeren ze langer. Vooral de leeftijd waarop twintigers een vaste baan krijgen verschilt veel met tien jaar terug. Zo had in 2018 de helft van de 27-jarigen vast werk. Tien jaar daarvoor had de helft van de destijds twintigers al op 24-jarige leeftijd een vaste baan. Volgens het CBS hebben twintigers vandaag de dag te maken met een arbeidsmarkt waar flexibele contracten steeds meer voorkomen. Daarnaast volgen twintigers van nu ook langer onderwijs dan tien jaar terug. In 2008 ging meer dan de helft van de 23-jarigen niet meer naar school. In 2018 was dit bij de helft van de twintigers het geval op 24-jarige leeftijd. Volgens het CBS volgen meer twintigers hoger onderwijs, waardoor ze langer studeren. Twintigers minder snel een koopwoning en later uit huis Ook bezitten twintigers volgens het CBS steeds minder vaak een eigen koopwoning. In 2017 bezat de helft van de 28-jarigen een koopwoning, terwijl in 2008 50 procent van de twintigjarigen al op 26-jarige [...]

10 04, 2019

Recordaantal inschrijvingen bij hbo-opleidingen voor collegejaar 2018-2019 (NU.nl, 1 februari 2019)

2019-04-10T15:17:31+02:00Nieuws|0 Comments

De instroom van studenten in het hbo is nog nooit zo hoog geweest als voor het collegejaar 2018-2019, meldt de Vereniging Hogescholen. Het aantal nieuwkomers nam met 3,4 procent toe tot 110.307. De groei van het aantal eerstejaars is in bijna alle sectoren van het hbo te zien zowel bij voltijd, deeltijd als duaal. De deeltijdstudies worden steeds flexibeler. De grootste toename was bij de pabo, de opleiding tot leerkracht op basisscholen. Daar meldden 4.755 studenten zich aan, 10,2 procent meer dan vorig jaar. Volgens de Vereniging Hogescholen was het aantal dertigplussers opvallend hoog. De instroom in de sector gezondheidszorg, waar ook dringend behoefte aan mensen is, is in vier jaar tijd met maar liefst 27 procent toegenomen. Het afgelopen jaar waren er 13.034 nieuwkomers. Er staan in het lopende studiejaar in totaal 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Na het studiejaar 2017-2018 werden er 76.405 diploma’s afgegeven. Ook stijging bij universiteiten De Vereniging van Universiteiten (VSNU) meldde vrijdag dat dit collegejaar 291.277 studenten aan Nederlandse universiteiten studeren. Dat is 5,3 procent meer dan vorig jaar. "Deze groei is positief voor Nederland als kennissamenleving, maar plaatst ons als universiteiten voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om werkdruk en [...]

28 11, 2018

Leenstelsel en bsa leiden tot depressies bij studenten (van Heest, ScienceGuide 28 november)

2018-11-28T10:11:28+02:00Nieuws|0 Comments

28 november 2018 | Hoe ga je om met toenemende suïciderisico’s en psychische klachten bij studenten? “We moeten als hoger onderwijs een warm nest zijn voor deze jongens en meiden,” zegt Kees Boele (HAN). Hoewel er nog geen groot landelijk onderzoek is, blijkt uit onderzoeken op verschillende hogescholen en universiteiten dat het probleem van psychische klachten bij studenten aanzienlijk is. In Utrecht werd onlangs een studiemiddag georganiseerd over dit thema. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een student die aangeeft dat hij het leven niet meer ziet zitten? Op Hogeschool Windesheim blijkt namelijk dat 1 op de 5 studenten te maken heeft met een suïciderisico. Het bindend studieadvies en het leenstelsel worden door onderzoekers van hogescholen en universiteiten tijdens de bijeenkomst veelvuldig aangewezen als oorzaken. Hoger onderwijs moet een warm nest zijn Voorzitter van de HAN, Kees Boele ziet dat het bij zijn collega-bestuurders een onderwerp is waar nog maar weinig aandacht voor is. Bij de buren van de Radboud universiteit werd in 2017 vastgesteld dat er een groot risico op psychische klachten heerst, iets waar Boele zich al eerder over uitliet dit jaar. Boele stelt dat het hoger onderwijs een warm nest moet zijn voor deze studenten. De eerste spreker [...]

8 11, 2018

Het bsa: Waar zijn we nou helemaal mee bezig? (Profielen, 7 November 2018)

2018-11-08T11:11:07+02:00Nieuws|0 Comments

In 2017 kregen 2.329 HR-studenten een negatief bindend studieadvies. Zij moesten hun opleiding verlaten. Wat er met studenten gebeurt ná het bsa is onontgonnen terrein, terwijl ons dat juist iets kan leren over de effectiviteit van het bsa, stellen onderzoekers van de VU. Het bindend studieadvies is een enorm ding. Niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten, het ondersteunend personeel en voor de instelling als geheel. In de Keuzegids bijvoorbeeld bepalen rendementscijfers van het eerste studiejaar voor een deel hoe een universiteit of hogeschool het doet in de ranglijst. Het bindend studieadvies werd in 1998 opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling ervan was een eventuele ongeschiktheid voor de opleiding vroeg vast te stellen, zodat de student snel de switch kan maken naar een opleiding die wel bij hem en zijn capaciteiten past. ‘Een effectieve herverdeling van studenten over opleidingen’ noemt onderzoeker Chris van Klaveren dat. Samen met Ilja Cornelisz, Rolf van der Velden en Inge de Wolf publiceerde hij dit najaar een onderzoek naar de effectiviteit van het bsa. Geschikt/niet geschikt Van Klaveren: ‘Er worden door onderwijsinstellingen verschillende doelstellingen van het bsa geformuleerd. Zo wordt het bijvoorbeeld ook wel als een [...]

19 09, 2018

Wat weten we nu écht over het bindend studieadvies? (bron: redactie ScienceGuide)

2018-09-19T09:14:32+02:00Nieuws|0 Comments

12 september 2018 | Ruim een week na de aankondiging van minister Van Engelshoven dat zij het bindend studieadvies wil gaan beperken heerst er in de sector nog altijd ongeloof en ongenoegen over het voornemen en de communicatie erover. De plotselinge aankondiging geeft wel aanleiding tot reflectie: wat weten we nu eigenlijk zeker over de effecten van het bindend studieadvies? Op de dag van de traditionele academische jaaropening verraste minister van OCW Ingrid van Engelshoven de hoger onderwijssector met het voornemen het bindend studieadvies (bsa) vanaf 2020 in te perken tot 40 EC. Een aankondiging die zowel lof als felle kritiek losmaakte in een sector waar al meer dan een decennium gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Autonomie van de instelling? Kon het voorstel van OCW dat Van Engelshoven maandag op bezoek bij de Tilburg University presenteerde bij sommige Kamerleden en bij de studentenbonden nog op positieve reacties rekenen, onder ho-bestuurders is men kritisch. Het voorstel doet volgens sommige van hen een forse inbreuk op de autonomie van instellingen en wordt veelal als tegenstrijdig ervaren met de eerdere nadruk vanuit OCW op studiesucces en –rendement. “Ik weet niet hoe ze dit wil gaan regelen,” vraagt Henk Pijlman, voorzitter van de Hanzehogeschool, zich af “en het [...]

19 09, 2018

Hoger onderwijs moet bloeden voor eigen succes (Frans van Heest, ScienceGuide 19 september)

2018-09-19T09:09:32+02:00Nieuws|0 Comments

19 september 2018 | Bovenop de bestaande doelmatigheidskorting wordt er vanaf volgend jaar nog eens een extra bezuiniging van €19,5 miljoen uitgestort over het hoger onderwijs. Tegelijkertijd levert het leenstelsel minder op dan verwacht. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het hbo en wo nog meer moeten bezuinigen in 2019 dan aanvankelijk was begroot. Na het ‘gat van Asscher’, zoals het door D66 werd gespind is er nu het gat ‘Engelshoven-Slob.’ Dat gat wordt alleen maar groter en daarom moet het hbo en wo volgend jaar €19,5 mln. extra inleveren op de lumpsumbekostiging. Dit bedrag komt dus boven op de inmiddels bekende €183 mln. van de doelmatigheidskorting van Rutte III voor het hele onderwijs. Specifiek houdt deze nieuwe bezuiniging in dat het hbo niet €9 mln. maar €17 mln. moet bezuinigen in 2019 en bij het wo stijgt door deze maatregel van het kabinet de korting van €13 mln. naar €24,5 mln. Dat er nu expliciet is gekozen om de extra korting terug te laten slaan op de begroting van het hoger onderwijs en niet meer op de hele onderwijssector is opvallend. Voor het eerst moet namelijk alleen het hoger onderwijs bloeden voor dit gat. Studiesucces doet het ho de das [...]

6 09, 2018

VSNU: lagere eis bindend studieadvies onverstandig (Onderwijsland, 4 september 2018)

2018-09-06T15:30:17+02:00Nieuws|0 Comments

DEN HAAG - Universiteiten vinden het plan van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de druk op eerstejaarsstudenten te verlagen onverstandig. "Het werkt contraproductief om een verlaging van het studieadvies af te dwingen'', zegt een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten VSNU. Als het aan de minister ligt mogen hogescholen en universiteiten straks niet meer van eerstejaars eisen dat die het maximale aantal studiepunten van zestig halen om de opleiding te kunnen vervolgen. Om de stress en werkdruk voor studenten te verminderen, komt er een plafond aan het zogeheten bindend studieadvies, zegt van Engelshoven. De minister wil in de wet vastleggen dat universiteiten en hogescholen straks maximaal veertig studiepunten kunnen eisen in het eerste collegejaar. Nu mogen instellingen dat nog zelf bepalen en vragen ze bijna allemaal meer van hun eerstejaars. Studiesucces De VSNU wijst er echter op dat het bindend studieadvies er is om het studiesucces te verhogen. Een lagere punteneis zou het niveau van universiteiten verlagen. Daarbij werkt het vertragend, omdat studenten er mogelijk pas in hun tweede studiejaar achter komen dat ze een andere studie hadden moeten kiezen. Van Engelshoven vindt de druk die op studenten wordt gelegd echter te hoog. Ze wil "voorkomen dat studenten onnodig [...]

12 07, 2018

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019 (Rijksoverheid, 2018)

2018-07-12T09:24:53+02:00Nieuws|0 Comments

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet het collegegeld van eerstejaars studenten vanaf het studiejaar 2018-2019. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen daarom een extra jaar korting op het collegegeld. Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060. De voorwaarden zijn hieronder beschreven en staan ook in een infographic. Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die: in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit; een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen; het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges. Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleidingen De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die: in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit; een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of [...]

20 06, 2018

Leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten (Scienceguide, 19 juni 2018)

2018-06-20T09:21:22+02:00Nieuws|0 Comments

19 juni 2018 | Door het afschaffen van de basisbeurs, maar ook door het bindend studieadvies ervaren steeds meer studenten stress, waarschuwt het RIVM. OCW, bestuurders in het hoger onderwijs en de koepels moeten daarom meer aandacht geven aan studentenwelzijn, zegt het RIVM. Prestatiedruk, studiedruk, financiële druk, persoonlijke omstandigheden en het combineren van werken, studie en sociaal leven zijn voor studenten vaak oorzaak van mentale druk en psychische klachten. Zelfs studiedoping wordt steeds meer ingezet om te presteren. Studentpsychologen zien steeds meer studenten met steeds ernstiger en complexere klachten, waardoor meer jongeren worden doorverwezen naar de huisarts of geestelijke gezondheidszorg. In de Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de toekomst van de gezondheid, wordt daarom gewaarschuwd dat jongeren steeds meer stress ervaren en dat dit ervoor kan zorgen dat hun gezondheid eronder gaat lijden. Versobering van de studiefinanciering Het afschaffen van de basisbeurs in 2015 lijkt volgens het RIVM bij te dragen aan stressklachten onder jongeren. “Eén van de mogelijk verklarende factoren is de versobering van de studiefinanciering, waardoor meer jongeren een bijbaantje nodig hebben om de kosten te kunnen dekken.” Dit bijbaantje kan weer negatieve gevolgen hebben op de studieprestaties terwijl er juist steeds meer rendementsmaatregelen [...]

13 06, 2018

Kamer en minister vinden dat hbo-onderzoek beter moet (Van Heest, 7 juni 2018)

2018-06-13T09:57:54+02:00Nieuws|0 Comments

 juni 2018 | “De positie van de lectoraten is niet zonder zorgen”, minister Van Engelshoven wil het hbo-onderzoek verstevigen. Zij deelt de zorgen van de Kamer dat het toegepast hbo-onderzoek nog te weinig ingebed is. Gisteren debatteerde de Kamer over wetenschapsbeleid. Daarbij kwam het hbo-onderzoek meermaals aan de orde. Dit kabinet reserveert €25 mln. extra voor het hbo-onderzoek, dat is veel geld, zeker omdat er op de universiteiten grote schaarste is en daar dreigt een loopgravenoorlog omdat er 10 mln. extra verdeeld moet worden over de met afstand grootste wetenschappelijke sectoren in Nederland: de gamma en alfawetenschappen. Het hbo heeft het met aanzienlijk minder onderzoekers beter getroffen. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee volgens de Kamer. Want het gaat nog zeker niet altijd goed met het onderzoek aan het hbo. Vaak staan alleen universiteiten centraal Eppo Bruins (CU) wilde bij de minister benadrukken dat wetenschapsbeleid niet vernauwd moet worden. “Bij het wetenschapsbeleid staan vaak alleen universiteiten centraal, maar wij willen voor maximale impact graag de hele keten uitlijnen. Dus ook de hogescholen en de Rijkskennisinstellingen voor onderzoek. Dus als je die maximale impact wil dan zal je niet alleen naar het ministerie van OCW moeten kijken maar ook [...]