Disclaimer

NextLevel Studentencoaching spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft NextLevel Studentencoaching naar een goede toegankelijkheid van deze website en van de door NextLevel Studentencoaching langs elektronische weg aangeboden diensten. NextLevel Studentencoaching behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te allen tijde wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt NextLevel Studentencoaching geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan NextLevel Studentencoaching geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

NextLevel Studentencoaching garandeert niet dat naar NextLevel Studentencoaching gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

NextLevel Studentencoaching aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Privacy Policy
Cookies
Contact