Scriptiebegeleiding

Scriptiebegeleiding is een specialisme. Voor (aanvullende) begeleiding tijdens het opzetten van je onderzoek, tijdens de uitvoering van het onderzoek of bij het (her)schrijven van je scriptie kun je  ondersteuning inschakelen.

Scriptiebegeleiding inzetten

Scriptiebegeleiding kan ingezet worden tijdens verschillende fases van het onderzoekstraject. Zo kan Next Level met je meedenken over het onderzoeksvoorstel; wat is nu een goede onderzoeksvraag, welke deelvragen passen daarbij of met welke onderzoeksmethode kun je deze vraag beantwoorden? Ook bij het opzetten van een literatuuronderzoek, het analyseren – en rapporteren van de data en het trekken van conclusies kan ondersteuning worden geboden. Wanneer je tijdens een wat later stadium dreigt vast te lopen doordat bijvoorbeeld de rode draad in je betoog steeds meer lijkt te ontbreken, helpt Next Level bij het aanbrengen van structuur en checkt op spelling en taal.

Feedback Scriptiebegeleiding

De feedback op de scriptiebegeleiding kan zowel schriftelijk (met feedback in het werkdocument) als mondeling (op locatie of via Skype) worden gegeven. Je kunt het stuk vrijblijvend mailen, waarna een schatting van het benodigde aantal uren begeleiding en de kosten daarvan worden gemaakt. Het is mogelijk om een combinatie van een aantal scriptiebegeleidingsgesprekken op locatie en online feedback te maken.

Tarieven Scriptiebegeleiding

Next Level hanteert heldere tarieven voor scriptiebegeleiding. Je kan kiezen om per uur te betalen of een bundel van 10 uur inkopen. De bundel is goedkoper dan losse uren. Losse uren worden aan het eind van de maand gefactureerd.  Bekijk hier alle tarieven

Tarieven

  • Online € 50,00 per uur

  • Op locatie € 50,00 per uur

  • 10 uur online/op locatie  € 450,00

Tarieven zijn inclusief BTW
Alle soorten begeleiding