Nextlevel Studentencoaching

NextLevel Studentencoaching beoogt met haar diensten een bijdrage te leveren aan het tegengaan van studieuitval en het vergroten van studiesucces van hbo- en wo-studenten. Risico's op uitval zijn met name aanwezig tijdens het eerste studiejaar, maar ook het schrijven van een scriptie in het laatste studiejaar blijkt vaak een struikelblok en reden te zijn om de studie niet af te maken. 

Direct na de overstap van het voortgezet onderwijs (mbo, havo of vwo) naar het hbo of de universiteit biedt NextLevel begeleiding bij het 'leren studeren'; je krijgt praktische basistools aangereikt om zo effectief mogelijk te studeren, je leert realistische planningen te maken, ook leer je wetenschappelijk te schrijven en hoe je jezelf haalbare doelen kunt stellen. 

Daarnaast biedt NextLevel ondersteuning bij het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals de scriptie.