FAQ items aan het laden...

Begeleiding Next Level Studentencoaching

Vanuit mijn bureau Next Level Studentencoaching in Den Haag begeleid ik studenten en scholieren die op een of andere manier vastlopen tijdens de studie of op school. Mijn doel is om studiestress te verminderen, studievaardigheden te verbeteren en je het vertrouwen in jezelf en het plezier in je studie terug te geven. Door het versterken van je studievaardigheden, faalangstreductietraining en/of scriptie- of schrijfbegeleiding gaan we aan de slag met het doorbreken van de blokkade die je ervaart. Veel lerenden stuiten op een bepaald moment op een blokkade en verliezen hierbij hun zelfvertrouwen en motivatie. De redenen hiervoor lopen nogal uiteen; zo kan het te maken hebben met faalangst, perfectionisme, met een gebrek aan begeleiding vanuit de opleiding, onduidelijkheid over een opdracht (bv een scriptie) of met het feit dat je gewoon ontzettend veel aan je hoofd hebt. Ook kan het zo zijn dat je altijd goed hebt kunnen leren, maar dat er nu ineens echt meer van je verwacht wordt en je huidige aanpak niet meer voldoet. Op dit moment hebben veel studenten te kampen met de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. Zij missen verbondenheid met hun studie, docenten en studiegenoten. Ook dit zorgt voor blokkades. Wat de reden ook is, het is ontzettend verstandig om hulp in te schakelen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan om deze blokkades te doorbreken. Next Level begeleidt je naar een volgend niveau. Dat kan zijn door een bepaald vak te behalen, naar een volgend studiejaar/ schooljaar te gaan, af te studeren, te slagen voor een eindexamen en faalangst te overwinnen. Door mijn achtergrond als (gepromoveerd onderwijskundig) onderzoeker en jarenlange ervaring als studentencoach, faalangstreductietrainer en scriptiebegeleider ben je hier aan het juiste adres voor hulp.  Mail me jouw begeleidingsvragen voor een vrijblijvende offerte.

Faalangstreductietraining voor studenten en scholieren

Om goed te kunnen studeren zijn goede studievaardigheden niet voldoende. Om je te kunnen concentreren en zo goed mogelijk te presteren heb je een bepaalde mate van rust en zelfvertrouwen nodig. Tijdens je studie of schoolperiode kun je ineens overvallen worden door twijfels over je capaciteiten. Je piekert veel en je ervaart fysieke stressklachten. Je wil het allemaal juist zo graag goed doen, maar je weet gewoon even niet meer hoe je verder kunt. Je kunt black-outs ervaren tijdens toetsen of tentamens. Regelmatig is er sprake van perfectionisme. Wanneer je dit herkent, kun je hier een individuele faalangstreductietraining volgen. Met de training vergroot je de kansen om blokkades te doorbreken, je rust en zelfvertrouwen te hervinden en weer op je normale niveau te kunnen presteren. De training wordt ook in (klein) groepsverband op locatie aangeboden voor studenten of middelbare scholieren. Zie de pagina Faalangstreductietraining voor meer informatie.

Studievaardigheden verbeteren

Veel jongeren hebben nooit goed geleerd hoe zij nu zo effectief mogelijk kunnen leren. Zij zitten urenlang achter elkaar te studeren, maar halen toch steeds vaker onvoldoendes. Of zij stellen juist het leren tot het einde uit. Dit werkte tot voor kort wel, maar nu ineens niet meer. Er wordt blijkbaar meer van ze verwacht. Herken je dit? Dit gebrek aan goede studievaardigheden kan je op een bepaald moment echt opbreken; je loopt steeds meer achter en presteert niet naar wat je echt kunt. Ik kan je helpen om je studievaardigheden te versterken.  Je leert bijvoorbeeld van uitstelgedrag af te komen. Je leert realistische planningen te maken, naar deadlines toe te werken, stap voor stap te studeren, structuur aan te brengen en meer geconcentreerd te leren. Deze begeleiding is ook geschikt voor middelbare scholieren en kan in combinatie met faalangstbegeleiding worden gevolgd. Zie de pagina studievaardigheden verbeteren voor meer informatie.

Scriptiebegeleiding

Helaas lopen veel studenten vast tijdens het schrijven van de scriptie. De oorzaken verschillen; zo missen studenten begeleiding vanuit de opleiding, vinden zij het moeilijk hulp te vragen, hebben sommigen moeite met de grote en ongestructureerde opdracht die een afstudeeronderzoek is en anderen hebben moeite met schrijven of kampen met faalangst. Dan is het fijn om hulp in te kunnen schakelen van iemand die jou onderzoeksmatig, procesmatig en emotioneel kan begeleiden en als het ware een stukje met je meeloopt.  Next Level is gespecialiseerd in de begeleiding van langstuderende studenten en studenten met een functiebeperking (zoals AD(H)D, dyslexie, autisme). Al vele studenten gingen je voor en zijn inmiddels met een mooie scriptie afgestudeerd.  Zie de pagina scriptiebegeleiding voor meer informatie.

Begeleiding

Scriptiebegeleiding

Meer informatie

Scriptieverbetering

Meer informatie

Afstudeerbegeleiding

Meer informatie

Studievaardigheden

Meer informatie

Schrijfbegeleiding

Meer informatie