daphne

/Daphne Hijzen

About Daphne Hijzen

This author has not yet filled in any details.
So far Daphne Hijzen has created 26 blog entries.
30 05, 2018

Functiebeperking student al meenemen vanaf Studielink (ScienceGuide, 30 mei 2018)

2018-05-30T14:46:59+02:00Nieuws|0 Comments

30 mei 2018 | LSVb, ISO en handicap + studie komen met concrete acties voor hoger onderwijsinstellingen om de stap naar het hoger onderwijs voor meer studenten met een functiebeperking mogelijk te maken. “Wij vinden dat er niet langer jaar in jaar uit geconcludeerd moet worden dat de voorlichting over en begeleiding in studeren met een beperking ondermaats is, het is tijd voor actie.” “Het is echt van belang dat studenten al in een vroeg stadium een functiebeperking aangeven. Het duurt even voordat sommige voorzieningen die kunnen helpen ter ondersteuning gereed zijn,” aldus Marian de Groot van handicap + studie. “Nu wordt de vraag pas tegen de tijd van de examens gesteld. Hiermee lopen deze studenten meteen aan het begin studievertraging op.” Brede definitie Als we het hebben over een functiebeperking  dan hebben we het over ‘elke lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis die de studievoortgang vertraagt’. De definitie van een functiebeperking omvat ook het ervaren van fobieën en depressies. Omdat er zoveel verschillende aspecten meegenomen worden in deze beschrijven kan er soms verwarring ontstaan. “Het is inderdaad een spanningsveld tussen een brede definitie van een functiebeperking en het daadwerkelijk realiseren van ondersteuning,” geeft Marian de Groot van Expertisecentrum handicap + studie aan [...]

19 04, 2018

Werkloosheid hbo-afgestudeerden voor vierde jaar op rij gedaald (Onderwijsland, 19 april 2018)

2018-04-19T13:35:11+02:00Nieuws|0 Comments

Werkloosheid hbo-afgestudeerden voor vierde jaar op rij gedaald 19-04 09:31 | bron: Onderwijsland UTRECHT - De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. Nog maar 3,2 procent van de hbo-afgestudeerden had in 2017 geen baan. "Een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd", aldus de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwe HBO-Monitor. "Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo'ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo daarop goed aansluit", aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis (2008). Van de werkenden had maar liefst 87 procent binnen drie maanden een baan te pakken en anderhalf jaar na afstuderen heeft de helft een vaste aanstelling. Bron: ANP

10 04, 2018

Studenten kampen steeds vaker met depressie en angsten (Onderwijsland, 9 april 2018)

2018-04-10T14:29:08+02:00Nieuws|0 Comments

ZWOLLE - Een grote groep studenten kampt met (ernstige) angst- en depressieklachten. Ook zelfmoordgedachten en burn-outs komen voor. Studenten zelf geven regelmatig aan dat de prestatiedruk hieraan de schuldige is. Een en ander blijkt uit een onderzoek onder 3134 studenten van Hogeschool Windesheim. Van die 3134 heeft een op de vijf suïcidale gedachten, ooit een poging tot zelfdoding gedaan of een plan gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Bij 453 studenten is sprake van ernstige angst- en depressieklachten. Bijna de helft van de hele onderzoeksgroep heeft die klachten overigens nauwelijks. Verder kampt een kwart met burnoutverschijnselen, zoals emotionele uitputting. Een op de dertien studenten is bovendien mantelzorger. Van de mannen drinkt ruim 88 procent te veel alcohol, van de vrouwen iets meer dan 87 procent. De meeste studenten die meededen aan de enquête wonen nog thuis (71 procent). Onderzoeker Jolien Dopmeijer stelt dat steeds meer jongeren gebukt gaan onder mentale druk. Er wordt een behoorlijk beroep gedaan op hun veerkracht. De samenhang tussen psychische klachten en studieproblemen maken het volgens haar tot een urgent probleem dat moet worden aangepakt. Dopmeijer doet al langer onderzoek naar studenten. Ook in haar eerdere studies kwam die prestatiedruk steeds naar voren. [...]

5 04, 2018

Minister overweegt de wet te wijzigen over verengelsing (ScienceGuide, 4 april 2018)

2018-04-05T08:47:58+02:00Nieuws|0 Comments

4 april 2018 | Ingrid van Engelshoven overweegt om het wetsartikel over de voertaal van het hoger onderwijs aan te passen aan de nieuwe tijd. Ook wil zij dat Nederlandse studenten voorrang krijgen bij numerus fixus studies, maar weet nog niet hoe ze dat wil gaan regelen. De Kamer had zichtbaar zin in het debat over Nederlands en Engels in het hoger onderwijs. Iedereen behalve D66, die wilde later met de minister in debat wanneer haar nieuwe visie over internationalisering af zou zijn. Het debat verliep zo nu en dan moeizaam en leidde soms tot stemverheffingen van de minister over de bijdragen van Kamerleden sprak als “broodje-aapverhalen”. Concreet kon zij nog niets toezeggen en verwees naar haar nieuwe visie die over twee maanden verschijnt. Wel gaf de minister toe dat zij worstelt met de vraag dat Nederlandse studenten geweerd kunnen worden door buitenlandse studenten bij numerus fixus studies. Ook gaf zij aan het wetsartikel over de voertaal van het hoger onderwijs te willen wijzigen op het gebied van de verengelsing omdat deze niet meer van deze tijd is. Hoe ziet dat toezien eruit? Zihni Özdil van GroenLinks wilde weten hoe de minister het regeerakkoord gaat uitvoeren waarin staat dat de [...]

28 03, 2018

Actieplan om depressies bij studenten bespreekbaar te maken (van Heest in Scienceguide, 28 maart 2018)

2018-03-28T09:01:30+02:00Nieuws|0 Comments

28 maart 2018 | Het ISO en de LSVb roepen het hoger onderwijs op om studentenwelzijn vast onderdeel te maken van het instellingsbeleid. Dit staat in een actieplan om depressies onder studenten bespreekbaar te maken. Begin april wordt er samen met een groot aantal welzijnsorganisaties en de studentenbonden ISO en LSVb een actieplan gepresenteerd dat depressies onder studenten bespreekbaar moet maken. Daarbij zijn een breed scala aan welzijnsorganisaties betrokken. Van het Trimbos instituut, tot aan Zelfmoordpreventie 113, en ook de hogescholen Windesheim, Inholland en de studentenartsen van de UvA en HvA. Steeds meer studenten gaan gebukt onder mentale druk en er wordt een stevig beroep gedaan op hun veerkracht. Uit recent onderzoek van Hogeschool Windesheim blijkt dat 62% van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk ervaren. En uit ander onderzoek van verschillende hogescholen en universiteiten blijkt dat studenten steeds vaker te lijden hebben onder depressieve gevoelens, toenemende stress, angst en burn-outklachten. Verminder stigma op depressie De nota komt met vijf aanbevelingen waar het hoger onderwijs aan kan werken om tot betere studieomstandigheden te komen. Waaronder het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en het verminderen van stigma’s rondom depressies onder studenten. Het uiteindelijke plan van deze nota is om een ‘landelijk Partnership Studentenwelzijn’ in [...]

20 03, 2018

Halvering collegegeld trekt moeilijk te bereiken student niet over streep (NOS, 19 maart 2018)

2018-03-20T10:17:20+02:00Nieuws|0 Comments

Het plan van de regering om het collegegeld van alle eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs te halveren, helpt niet om moeilijk te bereiken doelgroepen aan het studeren te krijgen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel. Het financiële voordeel voor studenten is beperkt, schrijft de Raad van State. De halvering van een jaar collegegeld, en in het geval van een lerarenopleidingen twee jaar collegegeld, scheelt respectievelijk 1030 en 2060 euro. Dat valt volgens de Raad van State in het niet bij de 58.500 euro die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding aan een universiteit of hogeschool. De Raad van State vraagt zich bovendien af waarom het collegegeld voor álle studenten wordt verlaagd, terwijl studiekosten alleen voor specifieke doelgroepen een drempel vormen. Het grootste deel van de kosten die de verlaging van het collegegeld met zich meebrengt, wordt gemaakt voor studenten die toch al zouden gaan studeren. De overheid kan dat geld volgens de Raad van State beter gebruiken voor die moeilijker te bereiken doelgroepen. Ook is het volgens de Raad van State niet gezegd dat meer mensen de lerarenopleiding gaan volgen als het collegegeld lager wordt. Het lerarentekort wordt niet alleen veroorzaakt [...]

23 02, 2018

Hbo-deeltijdstudies klimmen uit het dal (Hoger Onderwijs Persbureau, 19 februari 2018)

2018-02-23T09:27:14+02:00Nieuws|0 Comments

Voor het tweede jaar op rij trekken de hbo-deeltijdopleidingen meer studenten. Ze zijn nog niet op het niveau van tien jaar geleden, maar de vooruitzichten lijken weer goed. Ook bij Avans is de instroom flink toegenomen. Naast je baan een deeltijdstudie volgen? Steeds minder mensen deden het: in tien jaar tijd halveerde de instroom tot zo’n negenduizend eerstejaars in 2014. De kosten voor een ‘tweede studie’ en de dreiging van een ‘langstudeerboete’ leken deze opleidingen de das om te doen. Weg omhoog Inmiddels hebben ze de weg omhoog weer gevonden, maar dat ging niet vanzelf. “We hebben een bewuste keuze gemaakt”, zegt Dick Sweitser van Saxion Parttime School. De instroom bij zijn deeltijdopleidingen groeide dit jaar het hardst van allemaal, met bijna dertig procent. Het geheim is volgens Sweitser dat je op een nieuwe manier naar opleiden gaat kijken. “Je kunt het bestaande onderwijs niet zomaar opnieuw verpakken als deeltijd. Je moet kijken wat precies de vraag is van werkenden en hun werkgevers. We bieden herkenbare modules waar de studenten meteen iets aan hebben in hun werk.” Die modules kunnen ze ‘stapelen’ tot ze een diploma behalen. Ook houdt de hogeschool er beter rekening mee dat de deeltijder zijn [...]

6 02, 2018

Nog nooit zoveel studenten in het hbo als in studiejaar 2017-2018 (NU.nl, februari 2018)

2018-02-06T11:05:12+02:00Nieuws|0 Comments

Nog nooit zijn er zoveel hbo-studenten geweest als in het studiejaar 2017-2018, maakte koepelorganisatie Vereniging Hogescholen bekend. Vooral opleidingen op het gebied van gezondheidszorg, waar een groot gebrek aan personeel is, blijken populair. Nederland telt nu in totaal meer dan 453.300 ingeschreven hbo'ers, een stijging van 1,4 procent vergeleken met het voorgaande studiejaar. Het aantal eerstejaarsstudenten dat in het huidige studiejaar begon aan het hbo, klom met 5,5 procent tot ruim 106.600. Volgens de vereniging is de groei bij alle typen opleidingen zichtbaar. Studies voor de gezondheidszorg laten met een plus van 9 procent de grootste groei zien. Voor onderwijs is de belangstelling het kleinst, met een plusje van 0,6 procent. Dat komt neer op een groei van 66 studenten. Vereniging Hogescholen maakte ook bekend dat het aantal afgestudeerden met bijna 4 procent is gestegen naar bijna 74.000. Het aantal diploma’s bij de opleiding verpleegkunde springt eruit met een groei van ruim 28 procent. ''Dat er dit jaar zoveel meer afgestudeerden verpleegkunde zijn is goed nieuws voor de sector die met tekorten kampt'', zegt Thom de Graaf, voorzitter van de vereniging. Universiteit   Ook universiteiten hebben het aantal eerstejaars flink zien groeien in het studiejaar 2017-2018, blijkt uit cijfers van de Vereniging van [...]

31 01, 2018

7 tips voor het schrijven van scripties (van der Molen & van Namen, Profielen januari 2018)

2018-01-31T13:56:04+02:00Nieuws|0 Comments

Hieronder vind je handige tips voor het zoeken naar literatuur en het schrijven!! Scripties worden vooral beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek. En die neemt toe als je bestaande kennis op een juiste manier gebruikt en verwerkt. Brenda Lems en Lucienne van der Wilt van de mediatheek geven tips. 1. Wantrouw Google, gebruik meerdere bronnen Google biedt veel informatie, maar ook kwalitatief slechte bronnen. Bovendien is Google ver in het personaliseren van hits. Dit betekent dat Google voorselecteert en resultaten die voor jou mogelijk wel nuttig zijn niet toont. Wissel daarom af en toe van pc, verwijder de cookies of log in met het incognitovenster in Google Chrome en gebruik Google Scholar als zoekmachine. Ga naar de mediatheek, fysiek of online, om andere bronnen aan te boren. De mediatheek beschikt over digitale en papieren bronnen en meer dan tachtig betaalde databanken (met onder andere full text-artikelen uit kwalitatieve (vak)bladen). Ook staan de bibliotheek van de Erasmus Universiteit en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voor het gereduceerde tarief van € 15,- tot je beschikking. Gebruik deze rijkdom voor betere scripties. 2. Stappenplan literatuuronderzoek Weten hoe je informatie kunt vinden, moet je leren. Wacht niet tot je afstudeerjaar, maar begin in je eerste studiejaar. Bestudeer [...]

31 01, 2018

LSVb zoekt meest originele en relevante scriptie in het hoger onderwijs (NOG, 30 januari 2018)

2018-01-31T13:46:34+02:00Nieuws|0 Comments

De LSVb is op zoek naar de meest originele en relevante scriptie op het terrein van het hoger onderwijs. Drie oud-studenten zijn genomineerd en maken kans  op de Hoger Onderwijs Scriptieprijs. Dit meldt de LSVb. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé op 16 februari in de Eerste Kamer. Hij of zij krijgt een e-reader als prijs en daarnaast wordt de winnende scriptie als essay op ScienceGuide geplaatst. Reden voor de Hoger Onderwijs Scriptieprijs is dat zoveel goede en relevante scripties na beoordeling weer verdwijnen. Met de scriptieprijs wil de LSVb de meest originele en relevante scripties uitlichten, zodat die daadwerkelijk iets gaan betekenen voor het hoger onderwijs. De drie genomineerde scripties en hun schrijvers zijn te vinden op de website van de LSVb. Door: Redactie Nationale Onderwijsgids